פתרונות אוורור

 
מפוח + תעלות פח
מפוח + תעלות פח
 
מפוח צירי נסתר בתור התקרה
מפוח צירי נסתר בתור התקרה
 
יחידה לטיפול באוויר מתוצרת אוריס
יחידה לטיפול באוויר מתוצרת אוריס
 
מפוח תעשייתי
מפוח תעשייתי